Robin van Rijthoven

161 Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary) A De resultaten laten zien dat kinderen met dyslexie na een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling minder fonologische, morfologische en orthografische fouten maken. Kinderen met dyslexie blijven ook na de behandeling verhoudingsgewijs de meeste morfologische fouten maken, gevolgd door orthografische en fonologische fouten. Een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling heeft dus een positief effect op zowel de fonologische als orthografische spellingontwikkeling. Individuele verschillen in de vooruitgang bleken niet verklaard te kunnen worden door individuele verschillen in cognitieve profielen bestaande uit fonologisch bewustzijn, benoemsnelheid en verbaal werkgeheugen. Semantiek bleek wel individuele verschillen te verklaren op alle type fouten. Het effect van de geïntegreerde lees- en spellingbehandeling is dus niet afhankelijk van de ernst van de fonologische tekorten van de kinderen met dyslexie, maar wordt wel beïnvloed door de omvang en diepte van het semantisch netwerk. Hoe specifieker en overdadiger dit netwerk, des te beter de spellingresultaten. In hoofdstuk 5 werd onderzocht of individuele variatie in de vooruitgang van kinderen met dyslexie na een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling beïnvloed werd door het verbaal leervermogen (verbaal leren en consolideren). Zowel de leercurve van het verbaal leren als het consolideren voorspelden geen individuele variatie in de vooruitgang die naar aanleiding van de behandeling werd bewerkstelligd. Samenvattend kan gesteld worden dat de kinderen met dyslexie profiteren van de geïntegreerde lees- en spellingbehandeling die de relatie tussen fonologie en orthografie en andersom stimuleert. De individuele variatie in het behandelresultaat kan niet verklaard worden vanuit de fonologische vaardigheden. Semantiek bleek wel individuele variatie te verklaren in de spellingresultaten. Conclusie De huidige dissertatie toont aan dat de semantische kennis van kinderen met dyslexie inderdaad gerelateerd is aan de lees- en spellingresultaten van kinderenmet dyslexie en dat kinderenmetdyslexieprofiterenvaneengeïntegreerde lees- enspellingbehandeling ongeacht de verschillen in fonologische vaardigheden tussen deze kinderen. Semantiek lijkt aanvullend nog de individuele variatie in spellingresultaten naar aanleiding van de behandeling te verklaren. Uit deze resultaten blijkt dat sterke kanten van kinderen met dyslexie inderdaad van invloed zijn op hun lees- en spellingresultaten en laten daarmee zien dat verschillen in lees- en spellingresultaten niet alleen het gevolg zijn van tekorten, maar ook het gevolg van sterke kanten van deze kinderen. Deze sterke kanten dragen bij aan de lees- en spellingresultaten van kinderen met dyslexie, maar konden niet voorkomen dat ze tot de zwakste lezers en spellers zouden behoren of ervoor zorgen dat ze na een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling extreem goede lezers en spellers

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw