Hanna de Jong-Markus

Samenvatting 191 bewust worden van de tegenstrijdigheden, dan geldt dat ze die vervolgens kunnen negeren of dat ze er een oplossing voor moeten zoeken door hun professionele idealen en/of andere opvattingen bij te stellen. Omdat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt als idealen met elkaar en met de onderwijspraktijk in overeenstemming zijn, verdient het laatste de voorkeur. Wat betreft de mogelijk ideologische spanning die leraren van orthodox-christelijke basisscholen kunnen ervaren, kunnen de professionele idealen allereerst met elkaar in lijn worden gebracht door het tolerantieconcept vanuit het eigen religieuze normatieve, het orthodox-protestantse, kader te interpreteren. Naast het bijstellen van hun religieuze opvattingen over het tolerantieconcept, zouden leraren ook hun professionele opvattingen over tolerantie als opvoedingsdoel of andere opvattingen over het onderwijs kunnen bijstellen. Wat de eerder genoemde pedagogisch-didactische spanningen betreft, stelt de theorie van de professionele idealen dat de doelidealen voorafgaan aan de werkidealen, en dat deze ook congruent moeten zijn met de inhoudsidealen. De werkidealen kunnen dus veranderen afhankelijk van de verschillende doelidealen of inhoudsidealen in scholen - zoals reeds is benoemd voor de orthodox-christelijke basisscholen waar het ging om ethisch redeneren en dialogische competentie. Deze theoretische verkenning laat zien dat leraren van orthodox-christelijke basisscholen tenbehoeve vandekwaliteit vanhunonderwijspraktijkenmoeten reflecterenop tolerantie als opvoedingsdoel en op professionele idealen in het algemeen. Meer empirisch onderzoek daarnaar is gewenst, en daarom wordt in de empirische deelonderzoeken van dit onderzoeksproject vooral gekeken naar de professionele opvattingen van leraren en hun reflectie op de mogelijke spanningen die zij ervaren in hoe zij zich als professional verhouden tot de levensbeschouwelijk diverse samenleving en de monoreligieuze kenmerken van hun school. Hoofdstuk 4 Het belang van cohesie: Leraren en hun keuze om op een orthodox-christelijke school te werken Nederland heeft veel scholen met een specifieke denominatie die door de overheid worden bekostigd. Dit maakt het voor ouders mogelijk om een school te kiezen die volgens hen het beste is voor hun kind(eren), terwijl leraren ook kunnen solliciteren op een school van hun voorkeur. Kennis over de motieven van leraren die voor orthodoxchristelijke basisscholen kiezen zou daarom meer inzicht kunnen bieden in de specifieke kenmerken en uitgangspunten van deze scholen. Onderzoek naar de opvattingen van individuele leraren over confessionele scholen is bovendien belangrijker geworden,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw