Hanna de Jong-Markus

188 werd ook vergroot doordat de religieuze achtergrond van de participanten voor de onderzoeker bekend was. Bovendien werden in alle fases van het onderzoek steeds het onderzoeksteam en andere onderzoekers betrokken en droeg hun expertise zo ook bij aan de betrouwbaarheid. Wat betreft de onderzoeksintegriteit is de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’ (VSNU, 2018) gevolgd en is voor aanvang van de empirische studies een datamanagementplan opgesteld, conform de richtlijnen voor datamanagement van DANS, het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata (2015). Hoofdstuk 3 Religieuze tolerantie als opvoedingsdoel in orthodoxchristelijke scholen: Verkenning van het concept en de spanningen die leraren mogelijk ervaren De eerste deelstudie is een theoretische verkenning naar tolerantie als opvoedingsdoel in orthodox-christelijke basisscholen. In westerse samenlevingen wordt tolerantie vaak gepromoot als een opvoedingsdoel, omdat dit als een essentiële waarde wordt gezien voor het omgaan met diversiteit in de samenleving. Er bestaat echter geen universele definitie van tolerantie en daarom is het moeilijk om te bepalen wat dit opvoedingsdoel inhoudt. Bovendien wordt tolerantie in orthodox-religieuze gemeenschappen niet altijd gewaardeerd. Daarnaast wordt in de publieke opinie soms ook gesteld dat orthodoxreligieuze scholen een bedreiging vormen voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en voor het bevorderen van sociale cohesie, omdat deze scholen te weinig aandacht zouden hebben voor individuele autonomie en tolerantie. Voor een beter theoretisch begrip van de mogelijke spanningen die leraren in orthodox-religieuze scholen kunnen ervaren en om te weten wat dit betekent voor hun professionaliteit, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat betekent religieuze tolerantie als opvoedingsdoel, en hoe kunnen de spanningen die rond dat doel in orthodoxprotestantse basisscholen kunnen bestaan vanuit een theoretisch perspectief worden begrepen? Religieuze tolerantie is als centraal thema gekozen omdat in dit begrip de spanning tussen monoreligiositeit en religieuze diversiteit op het scherpst van de snede naar voren komt: in het tolerantieconcept gaat het juist om de confrontatie tussen de twee polen van acceptatie en afwijzing. De verwachting is dat inzichten die worden opgedaan aan de hand van het tolerantieconcept ook inzicht kunnen geven in andere aspecten van burgerschapsonderwijs in orthodox-religieuze scholen. Omdat men ervan uitgaat dat er zonder tolerantie geen sprake kan zijn van sociale cohesie in een diverse samenleving, wordt tolerantie wereldwijd in rapporten over

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw