Hanna de Jong-Markus

Samenvatting 187 interviews. Een belangrijk onderdeel in de gespreksleidraad voor alumni was een casus uit het interview met Daniël, waarop de alumni konden reageren. Voor de lerarenopleiders werd gebruikgemaakt van een visualisatie van de geschatte instroomniveaus en de gewenste uitstroomniveaus van studenten in de lerarenopleiding. De focusgroepen met alumni duurden 75 en 90 minuten, die met lerarenopleiders duurden allebei meer dan 100 minuten. Van alle focusgroepen werden geluidsopnames gemaakt. Na afloop werd een verslag gemaakt op basis van zowel de geluidsopnames als de aantekeningen van de tweede onderzoeker. Data-analyse Voor de analyse van de individuele interviews werd in grote lijnen gebruikgemaakt van het ‘general framework for descriptive/interpretative qualitative research’ (Elliott & Timulak, 2005). Na het transcriberen en redigeren van de data werden de gegevens geüpload naar ATLAS.ti, het softwareprogramma dat voor het coderen werd gebruikt. De data werden onderverdeeld in betekenisvolle fragmenten, en op basis van de centrale onderzoeksvraag werd besloten welke thema’s in de verschillende deelonderzoeken belicht moesten worden. Voor elk deelonderzoek werden de betekenisvolle fragmenten vervolgens thematisch gecodeerd en in verschillende rondes gecategoriseerd. In de resultaten worden de categorieën en relaties beschreven die relevant bleken voor het begrijpen van het onderwerp. Voor het analyseren van de data uit de focusgroepen werd grotendeels dezelfde procedure gevolgd, maar dan op basis van de gedetailleerde verslagen in plaats van transcripten. Bovendien werd het coderen in overleg tussen de beide betrokken onderzoekers gedaan, en werd gebruikgemaakt van Microsoft Excel in plaats van ATLAS.ti. Het coderen is in het Nederlands gedaan. Validiteit, betrouwbaarheid en integriteit Als het gaat om de methodologische beslissingen die zijn genomen, zijn enkele werkwijzen en overwegingen met name opvallend. Wat betreft de validiteit gaat het er onder meer om dat de centrale thema’s theoretisch verkend werden voordat het empirische onderzoek startte; en dat de instrumenten uitvoerig werden getest en besproken met het onderzoeksteam. De validiteit blijkt ook uit het feit dat het centrale onderzoeksthema vanuit meerdere perspectieven werd benaderd met behulp van de verschillende onderzoeksvragen, die zowel op inzichten uit de theoretische verkenning als op de bijdragen van de participanten waren gebaseerd. Voor het vergroten van de betrouwbaarheid was het onder meer belangrijk dat er (semi-)gestructureerde instrumenten werden gebruikt. De betrouwbaarheid van de dataverzameling en -analyse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw