Wim Gombert

182 studenten moeten veel lezen en krijgen veel training in het gebruik van begrips- en examenstrategieën. Studenten in het DUB-programma, die geen expliciete training in leesvaardigheid hebben gehad, presteren echter even goed. Blijkbaar ontwikkelen leesvaardigheden zich impliciet wanneer leerlingen voldoende aan de taal worden blootgesteld, wat in het DUB-programma het geval is. De overvloedige blootstelling aan (mondeling) Frans kan ook verantwoordelijk worden gehouden voor het hogere niveau van de luistervaardigheid die zich beter ontwikkelt in een DUB-programma dan in het SB-programma, dat zich vooral richt op schri elijke vaardigheden en grammatica. De tweede studie hee aangetoond dat de schrijfvaardigheid (zich in beide programma’s even goed ontwikkelt. Zowel de holistische beoordeling door ervaren leraren als de beoordeling op analytische tekstmaten lieten geen signi cante verschillen tussen de groepen zien. Hoewel de verschillen niet signi cant waren, scoorden DUBstudenten hoger op maten van complexiteit en vloeiendheid. Dit resultaat leidde tot de derde studie waarin het gebruik van chunks in dezelfde teksten werd onderzocht. DUBleerlingen waren e ectiever in het gebruik van langere, lexicale chunks, terwijl ze even goed presteerden als SB-leerlingen met betrekking tot kortere, grammaticale chunks. Dit resultaat suggereert dat een DUB-programma e ectiever is met betrekking tot de verwerving van meer authentieke taal. De vierde studie tenslotte onderzocht de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid. De scores van DUB-leerlingen waren signi cant hoger dan die van SBleerlingen, wat te verwachten was omdat het DUB-programma prioriteit gee aan de ontwikkeling van deze speci eke vaardigheid. De resultaten van deze vier studies laten duidelijk zien dat beide programma’s even e ectief zijn in het ontwikkelen van schri elijke vaardigheden (lezen en schrijven), maar dat een DUB-programma e ectiever is dan een SB-programma in het ontwikkelen van mondelinge vaardigheden (spreken en luisteren). Het niveau van de schri elijke vaardigheden (lezen en schrijven) blij hoog genoeg, terwijl het niveau van de mondelinge vaardigheden duidelijk pro teert van frequente blootstelling aan en actief gebruik van de doeltaal (belangrijke uitgangspunten van de DUB-aanpak), wat mogelijk wordt gemaakt door een aanzienlijke vermindering van de tijd die in dit DUBprogramma aan de schri elijke vaardigheden wordt besteed. Waar de gangbare praktijk van communicatief vreemde taalonderwijs hee aangetoond dat het moeilijk is voor mondelinge vaardigheden om zich voldoende te ontwikkelen in een programma met een overheersende focus op schri elijke vaardigheden, hee deze studie aangetoond dat het mogelijk is voor schri elijke vaardigheden om zich voldoende te ontwikkelen in een programma met een overheersende focus op mondelinge vaardigheden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw