Robin van Rijthoven

173 A Curriculum Vitae Door de combinatie van werkzaamheden bij OPM Nijmegen en aan de universiteit werd Robin in 2014 gevraagd een onderzoeksvoorstel te schrijven voor een PhD project onder begeleiding van dr. Tijs Kleemans, prof. dr. Eliane Segers en prof. dr. Ludo Verhoeven in samenwerking met OPM Nijmegen. Een jaar later werd zijn onderzoeksvoorstel goedgekeurd en begon hij als buitenpromovendus aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richtte zich op de compensatiemogelijkheden van kinderen met dyslexie. In zijn onderzoek werd gekeken naar compensatie vanuit semantische representaties en vanuit het versterken van orthografische representaties middels een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling met een significant groot aandeel spelling. Robin schreef zijn proefschrift naast zijn werk op de universiteit en gebruikt de inzichten uit zijn proefschrift in zijn onderwijs en gaf een lezing op de nationale dyslexieconferentie om zijn bevindingen te delenmet iedereen die in Nederland werkzaam is in de dyslexiezorg. Zijn grootste valorisatieproject startte echter toen hij in 2016 (in nauwe samenwerking met prof. dr. Anna Bosman en dr. Kim Cordewener) startte met de ontwikkeling van de eerste volledig universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs in Nederland. De opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) is -na het verkrijgen van een accreditatie van de NVAO- o.a. door Robin verder uitgewerkt tot een volwaardig studieprogramma. In 2017 is de Bachelor gestart en in 2020 zijn de eerste studenten van deze nieuwe opleiding afgestudeerd. Robin is samen met zijn collega Kim Cordewener tot op de dag van vandaag opleidingscoördinator van deze opleiding; een veelomvattende rol waarin zij de opleiding voortdurend monitoren en optimaliseren. Robin geeft naast zijn rol als opleidingscoördinator binnen deze opleiding colleges en werkgroepen over algemeen didactiek (waaronder de expliciete directe instructie) en de vakdidactiek van rekenen en wiskunde. Daarnaast heeft hij in alle jaren van de opleiding stages begeleid. Sinds 2021 is Robin lid van de adviesraad van de opleidingsdirecteur van het onderwijsinstituut PWO, waaronder PWPO valt. Op dit moment werkt hij aan een vertaling van een onderwijsgerelateerd boek dat hopelijk in 2023 zal verschijnen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw