Robin van Rijthoven

172 Appendix Curriculum Vitae Robin van Rijthoven is geboren op 22 februari 1989 in Lage mierde. Na het afronden van het gymnasium (2007) aan het Pius-X college in Bladel behaalde Robin zijn Bachelor (2010) en Master (2011, Bene Meritum) Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn Bachelor was hij actief lid bij studievereniging Postelein. Hij nam zitting in veel commissies en was zelfs een jaar bestuurslid van de vereniging. In zowel de Bachelor als de Master richtte Robin zijn aandacht op alles wat te maken had met leren en ontwikkeling en in het bijzonder op kinderen met speciale leerbehoeften. In de Master liep hij als orthopedagoog stage in het regulier basisonderwijs, schreef hij zijn masterscriptie over de effectiviteit vaneennieuwemethode voor Begrijpend lezenonder supervisie vandr. Mienke Droop en behaalde hij de Diagnostiekaantekeningen van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Na het afronden van zijn Master werkte hij als orthopedagoog bij OPM Nijmegen, een praktijk voor diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblematiek. Hij richtte zich in eerste instantie op de behandeling van kinderen met dyslexie, maar hij breidde zijn werkzaamheden uit en deed ook behandelingen op diverse andere leergebieden en bijbehorende diagnostiek. Naast zijn loopbaan bij OPM Nijmegen kreeg Robin een aanstelling als docent bij de Bachelor en Master Pedagogisch Wetenschappen aan de Radboud Universiteit inNijmegen. Hij gaf colleges en begeleidde studenten bij klinische stages in de Bachelor en Master. In de Master begeleidde hij daarnaast casuïstiek voor het behalen van de Diagnostiekaantekening en scripties. Naast voorgenoemde werkzaamheden behaalde Robin zijn Bachelor of Education (2013) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarna hij zijn bevoegdheid kreeg om les te geven in het basisonderwijs. Na het afronden van deze opleiding heeft Robin in het basisonderwijs gewerkt. Tevens volgde hij drie jaar lang een deeltijd musicalopleiding, waarna hij naast zijn academische werk altijd als acteur werkzaam is gebleven.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw