Anouk Donners

190 Chapter 11 volgende we een jaar vóór en een jaar tijdens de emicizumab therapie. Vervolgens vonden we therapeutische concentraties van emicizumab. We vonden dat het jaarlijks aantal bloedingen aanzienlijk verminderde van 3,6 vóór tot 0,8 tijdens emicizumab therapie. De verspilling verminderde met 9%. We concludeerden dat het doseren op basis van volledige injectieflacons een aantrekkelijke behandelingsoptie was die leidde tot therapeutische concentraties, goede bloedingscontrole en het vermijden van spillage. Doseren volgens de bijsluiter resulteert in een concentratie van 55 µg/mL, terwijl matige variabiliteit en een effectieve concentratie van 30 µg/mL zijn gerapporteerd. Deze veronderstelling in combinatie met de drie Hoofdstukken 5, 6 en 7 vormden de basis voor het opstellen van een onderzoeksprotocol dat we in Hoofdstuk 8 beschreven. Het onderzoek heet DosEmi en zal worden uitgevoerd in zes verschillende ziekenhuizen in Nederland. De bloedingen die optreden gedurende 6 maanden op de standaard dosering worden vergeleken met de bloedingen gedurende 6 maanden op een lagere dosering. We onderzoeken of de lagere dosering in ieder geval niet slechter is, ook wel noninferioriteit genoemd. De lagere dosering wordt bepaald aan de hand van de emicizumab concentratie in het bloed van de individuele onderzoeksdeelnemer. We passen de dosering zodanig aan, dat de onderzoeksdeelnemer precies op een concentratie van 30 µg/mL zal uitkomen. We hebben immers aangetoond, dat er geen meerwaarde in effectiviteit is door hogere concentraties van emicizumab. Het DosEmi onderzoek is al goedgekeurd door de plaatselijke Medisch Ethische Toetsingscommissie en is gestart met het includeren van onderzoeksdeelnemers om de bevindingen van dit proefschrift verder te onderzoeken. Discussie en conclusie In de algemene discussie, Hoofdstuk 9, wordt in twee thema’s voortgebouwd op de resultaten van het proefschrift. Thema 1 betreft vier potentiële toekomstige toepassingen van MS metingen van FVIII concentraties bij hemofilie A: multiplexen, afwijkende FVIII activiteit, neonatale screening en bemonstering door middel van gedroogde bloeddruppels op een papiertje. Daarnaast wordt in Thema 2 een platform voor kostenefficiënte doseringsstrategieën van therapeutische eiwitten gepresenteerd; van idee tot implementatie in de praktijk. De maatschappelijke relevantie van geneesmiddelbesparing kwam aan bod. Dit proefschrift voegde kennis toe aan de optimalisatie van het monitoren van FVIII en emicizumab bij personen met hemofilie A door sommige vraagstukken op te lossen en tegelijkertijd nieuwe vraagstukken aan de orde te stellen. Nu is het aan de toekomstige onderzoekers, apothekers en artsen om verder te bouwen op de bevindingen van dit proefschrift.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw