Wim Gombert

ISBN: 978-94-6458-702-9 Cover: Gerhard Visker Lay-out & printing by: Ridderprint | www.ridderprint.nl Copyright 2022, W. Gombert, Westerwijtwerd, e Netherlands Groningen Dissertations in Linguistics 221 e work in this thesis has been carried out under the auspices of the Graduate School for Humanities (GSH) from the University of Groningen and the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) and was nanced by the Dudoc-Alfa program. Dit proefschri werd ondersteund door het Dudoc-Alfa programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Letteren/ Geesteswetenschappen van de Open Universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Dudoc-Alfa wordt gecoördineerd door een speciaal daarvoor ingestelde Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die speciaal door het Ministerie van OC&W beschikbaar is gesteld in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw