Hanna de Jong-Markus

Samenvatting 195 want volgens de sociale identiteitstheorie kunnen juist geloofsopvattingen een sterke invloed hebben op psychologische en sociale processen. Hoofdstuk 5 Stimuleren van ‘doorvragen’: Leraren op orthodox-christelijke scholen over hun rol in de geloofsopvoeding Omdat in het vorige deelonderzoek werd geconcludeerd dat onderwijs en christelijke geloofsopvoeding voor leraren van orthodox-christelijke basisscholen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is in dit derde deelonderzoek empirisch onderzocht hoe de leraren hun rol als geloofsopvoeder dan opvatten en in hoeverre hun rol verschilt met die van andere geloofsopvoeders. De onderzoeksvraag luidt: Wat zien leraren in orthodox-christelijke basisscholen als hun rol in de geloofspopvoeding, in het bijzonder in relatie tot andere geloofsopvoeders? Er is een relatie gelegd met theorie van Putnam (2007) waarin sociaal kapitaal wordt beschreven als een noodzakelijke voorwaarde voor sociale cohesie. Sociaal kapitaal bestaat uit zowel bindend sociaal kapitaal als overbruggend sociaal kapitaal. Hoewel beide positief kunnen bijdragen aan sociale cohesie, kan bindend sociaal kapitaal ook een negatief effect hebben, namelijk wanneer de leden van een groep zich isoleren van anderen buiten de groep. De vraag of orthodox-religieuze scholen kunnen bijdragen aan sociale cohesie, kan worden opgevat als vraag die voortkomt uit de gedachte dat er in orthodox-religieuze scholen een te grote nadruk op bindend in plaats van overbruggend sociaal kapitaal wordt gelegd. De uitkomsten van het deelonderzoek kunnen input bieden aan het maatschappelijke debat over de bijdrage die orthodox-religieuze scholen al dan niet leveren aan het bevorderen van sociale cohesie. Bovendien is onderzoek naar de rol van leraren belangrijk omdat opvoedingspraktijken en gesprek daarover gebaat zijn bij duidelijkheid over de rol van scholen, gezinnen en anderen. Bij de analyse van de interviews zijn drie verschillende perspectieven gebruikt, namelijk de professionele idealen van leraren, de opvattingen van leraren over hun eigen rol in relatie tot de rol van andere geloofsopvoeders, en de opvattingen van leraren over ‘doorvragen’. ‘Doorvragen’ kan als exemplarisch worden gezien voor de rolopvatting van leraren. Het eerste perspectief gaat over de professionele idealen van leraren. Deze idealen zijn sturende krachten die leraren richting, motivatie en inspiratie geven in hun werk. In dit onderzoek hebben leraren verschillende professionele idealen beschreven in het religieuze, sociaal-pedagogische of cognitieve domein. Het religieuze ideaal dat kinderen als toegewijde christenen zullen leven, werd het meeste genoemd. Dit ideaal

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw