Sarah Verhoeff

152 Chapter 9 NEDERLANDSE SAMENVATTING In dit proefschrift hebben wij gekeken naar de rol van moleculaire PET scan in het voorspellen van 1) het natuurlijke beloop van kanker en 2) de respons op behandeling met immunotherapie. Wij hebben hiervoor drie klinische studies uitgevoerd bij respectievelijk patiënten met een uitgezaaide vorm van heldercellig nier cel carcinoom (RCC), recidief of uitgezaaide hoofd/hals kanker en een vroeg stadium van niet-kleincellige longkanker. In deze studies hebben wij van alle patiënten een PET scan gemaakt nadat een kleine hoeveelheid radioactief gemaakt antilichaam was toegediend. Deel 1 Patiënten met uitgezaaide vorm van heldercellig RCC hebben een zeer wisselend ziektebeloop. Zonder behandeling varieert het beloop van langdurig (jaren) indolent tot snel progressieve ziekte. Bij een deel van deze patiënten kan een periode van ‘waakzaam wachten’ (WW) worden overwegen, in plaats van het starten van een systemische behandeling. Op dit moment worden deze patiënten geselecteerd op basis van de International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC) criteria. In de IMPACT-RCC studie (NCT02228954) hebben we gekeken of we met behulp van de PET scan patiënten konden aanwijzen met langdurig indolente ziekte en dus kandidaten voor een WW traject. Om dit te onderzoeken hebben we gekeken naar het tumor metabolisme met een [18F]FDG PET scan en met de [89Zr]Zr-DFO-girentuximab PET scan naar koolzuur anhydrase IX (CAIX) dat bij de meeste patiënten met een heldercellig RCC voorkomt. Er zijn 42 patiënten geïncludeerd met uitzaaiingen van een heldercellig RCC die een goede of intermediaire prognose hebben op basis van de IMDC criteria (0 of 1 risicofactoren). In totaal kon de data van 40 patiënten worden geanalyseerd. Bij de start de WW periode, kon de [18F]FDG PET scan en [89Zr]Zr-DFO-girentuximab PET scan meer uitzaaiingen detecteren in vergelijking met de standaard CT scan (hoofdstuk 2). Deze uitzaaiingen werden vooral gevonden in de botten en weke delen. In 2 patiënten heeft de [89Zr]Zr-DFO-girentuximab PET scan nieuwe hersenmetastasen aangetoond waar lokale behandeling voor nodig was. Met de [18F]FDG PET scan konden we de duur van de WW periode beter voorspellen dan alleen met de IMDC criteria en de CT scan. Bij patiënten met <2 IMDC criteria en uitzaaiingen in ≤2 organen (samen: “W&W criteria”), kon de [18F]FDG PET scan patiënten identificeren met een verwacht lange periode van WW. In hoofdstuk 3 hebben we bevestigd dat patiënten die voldeden aan de “W&W criteria” een gunstigere prognose hadden dan andere patiënten. Een lage [18F]FDG opname was gecorreleerd aan een langere periode van WW, onafhankelijk van de IMDC criteria of het aantal betrokken organen. Daarentegen had de [89Zr]Zr-DFO-girentuximab PET geen prognostische waarde.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw