RIDDERPRINT  |  Digitale publicaties

Ook digitaal publiceren? De pakketten

Kidney oxygenation under pressure

René van der Bel

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
 ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. ir. K.I.J. Maex
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
op vrijdag 15 december 2017, te 11.00 uur

door 

René van der Bel
geboren te Rotterdam

Overtuigd? Een offerte is vrijblijvend.

Vraag aan!